συλλογές
αφιερώματα
χριστιανικά
μεσαιωνικά
χάρτες
ψηφιδωτά
χειρόγραφα
ζωγραφική
γλυπτική
εγκαταστάσεις/κατασκευές
χαρακτική
φωτογραφία
αρχιτεκτονική
σκίτσα/σχέδια
λαϊκές τέχνες
κριτικές/παρουσιάσεις

Designed by TemplatesBox
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ

Δημήτρης Πικιώνης

Κείμενα

  1. Αγνή Πικιώνη: Εισαγωγικό Σημείωμα

  2. Χρονολογικός πίνακας βιογραφίας του Δ. Πικιώνη

  3. Δημήτρη Πικιώνη: Αυτοβιογραφικά Σημειώματα

  4. Παναγιώτης Τέτσης: Πρόλογος

  5. Ο Tσαρούχης για τον Πικιώνη

  6. O Μπουζιάνης για τον Πικιώνη

  7. Δημήτρη Αντωνακάκη: "Δημήτρης Πικιώνης: Επεξεργασία και αυτοσχεδιασμός"


   Συγγραφικό έργο

  1. Πεζά Ποιήματα, 1918

  2. Το Πνεύμα της Εποχής μας, 1931

  3. Συναισθηματική Τοπογραφία, 1935