συλλογές
αφιερώματα
χριστιανικά
μεσαιωνικά
χάρτες
ψηφιδωτά
χειρόγραφα
ζωγραφική
γλυπτική
εγκαταστάσεις/κατασκευές
χαρακτική
φωτογραφία
αρχιτεκτονική
σκίτσα/σχέδια
λαϊκές τέχνες
κριτικές/παρουσιάσεις

Designed by TemplatesBox
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ

Δημήτρης Πικιώνης

Πίνακες


Παστέλ σε χαρτί
25 x 32,5
Ακουαρέλλα
23,5 x 32,5
Λάδι σε χαρτόνι
27 x 34


Λάδι σε μουσαμά
43 x 42
Λάδι σε χαρτόνι
23 x 31
Λάδι σε χαρτόνι
31 x 23


Αίγινα
Ακουαρέλλα
27,5 x 43,5
Λάδι σε μουσαμά
38 x 42
Από το τέμπλο της Ομορφοκλησιάς
Μελάνι σε χαρτί
18,5x11,5


Από το τέμπλο της Ομορφοκλησιάς
Μελάνι σε χαρτί
13x26
Χρώματα από σκόνες βαρελιού σε χαρτί
20x20,5
Μολύβι σε χαρτί
25x17,5
Μολύβι σε χαρτί
29x17
Μολύβι σε διαφανές χαρτί
20x18
Μολύβι σε διαφανές χαρτί
25x30


Τηνιακός φεγγίτης
Βυζαντινό Μουσείο Αθηνών
Μολύβι – Ακουαρέλλα σε χαρτί
20,5x25,5
Βυζαντινά ανάγλυφα
Μολύβι – Ακουρέλλα – χρώμα από χώμα